Życzenia
Lista życzeń jest pusta
Dodaj pozycje do listy życzeń. Jeśli masz już listę życzeń, Autoryzuj
Koszyk
Produkt dodany do koszyka
Twój koszyk jest pusty
Twój koszyk jest pusty. Dodaj swoje ulubione produkty do koszyka lub zaloguj się , jeśli wcześniej zostały dodane produkty
Ryby i owoce morza
Ryby i owoce morza prosto ze wschodu Europy. Najlepsze ukraińskie produkty z dostawą do domu. Wysoka jakość i szybka realizacja. Zamów już dziś!
Produkty zbożowe i sypkie
Produkty zbożowe i sypkie prosto ze wschodu Europy. Najlepsze ukraińskie produkty z dostawą do domu. Wysoka jakość i szybka realizacja. Zamów już dziś!
Produkty mięsne
Produkty mięsne prosto ze wschodu Europy. Najlepsze ukraińskie produkty z dostawą do domu. Wysoka jakość i szybka realizacja. Zamów już dziś!
Dania gotowe
Dania gotowe prosto ze wschodu Europy. Najlepsze ukraińskie produkty z dostawą do domu. Wysoka jakość i szybka realizacja. Zamów już dziś!
Przekąski
Przekąski prosto ze wschodu Europy. Najlepsze ukraińskie produkty z dostawą do domu. Wysoka jakość i szybka realizacja. Zamów już dziś!
Kiszonki i konserwy
Kiszonki i konserwy prosto ze wschodu Europy. Najlepsze ukraińskie produkty z dostawą do domu. Wysoka jakość i szybka realizacja. Zamów już dziś!
Zaprawy, sosy i dżemy
Zaprawy, sosy i dżemy prosto ze wschodu Europy. Najlepsze ukraińskie produkty z dostawą do domu. Wysoka jakość i szybka realizacja. Zamów już dziś!
Napoje
Napoje prosto ze wschodu Europy. Najlepsze ukraińskie produkty z dostawą do domu. Wysoka jakość i szybka realizacja. Zamów już dziś!
Kawa i herbata
Kawa i herbata prosto ze wschodu Europy. Najlepsze ukraińskie produkty z dostawą do domu. Wysoka jakość i szybka realizacja. Zamów już dziś!
Towary niespożywcze
Towary niespożywcze prosto ze wschodu Europy. Najlepsze ukraińskie produkty z dostawą do domu. Wysoka jakość i szybka realizacja. Zamów już dziś!

Historia Ukrainy – informacje w pigułce

Historia niepodległej Ukrainy rozpoczęła się po upadku Związku Radzieckiego w 1991 r. Jednak nie oznacza to, że wcześniej na jej terenach nic się nie działo lub nie podejmowano prób stworzenia państwa. Dzieje polityczne tych ziem sięgają średniowiecza i warto poznać ich zarys choćby dlatego, że przez wieki nierozerwalnie związane były z Polską.

Początki historii politycznej ziem ukraińskich

Początki istnienia państwowości na terenach Ukrainy to IX-X w. dotarli tu wówczas z północy normandzcy Waregowie, którzy założyli Nowogród Wielki. Przyjmuje się to za początek istnienia Rusi, a jeden z przywódców wikingów, Ruryk, był założycielem dynastii Rurykowiczów, która przez kolejne wieki władała Rusią. Wywodził się z niej m.in. Włodzimierz Wielki, który w 988 r. przyjął chrzest z Konstantynopola.

Początki Rusi to czas rywalizacji z tworzącym się i centralizującym państwem Polan o Grody Czerwińskie. Przechodziły one z rąk do rąk. Do Polski przyłączył je w 1018 r. Bolesław Chrobry, ale już kilkanaście lat później odebrał je Jarosław Mądry, twórca potęgi Rusi Kijowskiej.

Upadek Rusi Kijowskiej

Jarosław Mądry w chwili swojej śmierci podzielił państwo między synów, wprowadzając zasadę senioratu. Podział Rusi na mniejsze państewka, które z czasem dzieliły się jeszcze bardziej, osłabił ją politycznie i gospodarczo. Dołączyły do tego najazdy Mongołów, które na przełomie XII i XIII w. pustoszyły cały ten region, a w 1240 r. pod ich panowanie dostał się Kijów.

W tym czasie Ruś stała się też przedmiotem rywalizacji Polski, Węgier i Litwy. Podpisane przez Kazimierza Wielkiego porozumienie dynastyczne z Bolesławem Jerzym III, ostatnim władcą Rusi Halickiej, sprawiło, że po jego śmierci tereny te przypadły Polsce. Kolejne umowy między władcami regionu ostatecznie doprowadziły do przyłączenia w 1373 r. Rusi Halickiej właśnie do tego kraju, a jego król uzyskał tytuł księcia Rusi.

Powstania kozackie

W 1569 r. w Lublinie podpisano akt unii między Polską i Litwą, w wyniku której powstała Rzeczpospolita Obojga narodów. W jej skład wchodziła też Ruś. Wtedy zaczęła pojawiać się nazwa Ukraina oznaczająca tereny leżące „u kraja” państwa. Zamieszkiwali ją Kozacy, których etos zajmuje niezwykle ważne miejsce w świadomości ukraińskiej. Sicz Zaporoska, czyli ich quasi państwo, składało się z wolnych kozaków, którym możnowładcy próbowali narzucać poddaństwo. Odgrywali oni też ważną rolę w ochronie granicy i jako jedni z nielicznych potrafili stawić czoła najazdom tatarskim.

W wyniku dążeń magnatów do uczynienia z Kozaków poddanych, co kilkanaście lat dochodziło do wybuchów postań. Największe miało miejsce w latach 1648-1651, a na jego czele stał Bogdan Chmielnicki. Przerodziło się ono w wojnę domową, w którą wmieszała się też Rosja. Jej ekspansja na tereny wschodniej Rzeczpospolitej była w tym okresie bardzo silna. Na mocy ugody w Perejasławiu Rosja stała się protektorką Kozaków, a tereny Ukrainy podzielono między nią i Polskę wzdłuż Dniepru. Sicz Zaporoską zlikwidowano ostatecznie w 1775 r.

Rozbiory i początki świadomości narodowej

W wyniku rozbiorów tereny Ukrainy włączone zostały do Rosji oraz Monarchii Habsburgów (Galicja Wschodnia ze Lwowem). Okres ten rozpoczął też proces kształtowania się świadomości narodowej Ukraińców. Pojawili się pierwsi poeci i pisarze tworzący w ojczystym języku, tacy jak Taras Szewczenko czy Iwan Franko. Ważnym ośrodkiem kultury stał się wówczas Lwów, a w zachodniej części kraju zawiązywały się też pierwsze organizacje paramilitarne.

Postulaty niepodległości Ukrainy pojawiły się w czasie I wojny światowej. W 1918 r. powstały Ukraińska Republika Ludowa i Zachodnioukraińska Republika Ludowa, które połączyły się w 1919 r. Manewrując między Polską, a Rosją Sowiecką, nie zdołały jednak się utrzymać i ostatecznie w wyniku traktatu ryskiego ziemie Ukrainy podzielono między te dwa kraje.

Ukraina w ZSRR i ogłoszenie niepodległości

Okres dwudziestolecia międzywojennego to czas podziału ziem ukraińskich. Na tych należących do Polski dochodziło do licznych tarć, a nawet zamieszek i zamachów. Z kolei przyciśnięta sowieckim butem Ukraina Radziecka przeżyła wywołaną przez władze ogromną falę głodu, która pochłonęła nawet ponad 5 mln ofiar.

Tragicznie zaznaczył się w dziejach tych ziem okres II wojny światowej. Nacjonalistyczna organizacja OUN wraz ze swoim ramieniem zbrojnym UPA podjęła najpierw współpracę z Niemcami, a następnie rozpoczęła zwalczanie ludności polskiej. Doprowadziło to do ich krwawej rzezi na Wołyniu. Do mordów dochodziło też na Lubelszczyźnie, Roztoczu czy w Bieszczadach. Sprawy te do dziś utrudniają ostateczne porozumienie polsko-ukraińskie.

W wyniku konferencji pokojowych po II wojnie światowej tereny Ukrainy po San włączono do ZSRR. Dokonano też wymiany ludności między Polską a ukraińską SSR. Od tego czasu aż do 1991 r. Ukraina pozostawała w Związku Radzieckim. Niepodległość uzyskała po upadku tego państwa w 1991 r.

Najnowsze wydania